Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
So sánh khóa học
SO SÁNH KHÓA KHÁC
Trường: Học viện Quản lý Giáo dục Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên
Chương trình: Cử nhân Kinh tế giáo dục Cử nhân Quản lý kinh tế
Học phí: Liên hệ Liên hệ
Học phí ưu đãi: 0 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: Hà Nội Thái Nguyên
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Cử nhân Cử nhân
Kiểm định: Bộ Giáo dục và Đào tạo CEA-AVU&C
Loại hình trường: Công lập Công lập
Yêu cầu nhập học: Xét tuyển hồ sơ Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Trong giờ hành chính Trong giờ hành chính
Thời lượng đào tạo:4 năm 4 năm
Dự kiến khai giảng:Liên tục Liên tục
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×
Edunet