Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
So sánh khóa học
SO SÁNH KHÓA KHÁC
Trường: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Đại học Mở Hà Nội
Chương trình: Cử nhân Kế toán Cử nhân Quản trị kinh doanh - Hệ từ xa/ trực tuyến
Học phí: Liên hệ 57.936.000 đ
Học phí ưu đãi: 0 đ 57.436.000 đ
Địa điểm đào tạo: Hà Nội Hà Nội
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Cử nhân Cử nhân
Kiểm định: CEA-VNU VNU-CEA
Loại hình trường: Công lập Công lập
Yêu cầu nhập học: Xét tuyển hồ sơ Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Trong giờ hành chính Linh động
Thời lượng đào tạo:4 năm Linh động
Dự kiến khai giảng:Tháng 9 Liên tục
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×
Edunet