Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
So sánh khóa học
SO SÁNH KHÓA KHÁC
Trường: SRH Fernhochschule – The Mobile University Golden Gate University
Chương trình: Thạc sĩ Global MBA Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Học phí: 200.000.000 đ 175.000.000 đ
Học phí ưu đãi: 0 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: TP. HCM Linh động
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Thạc sĩ Thạc sĩ
Kiểm định: FIBAA EduQua, ACBSP
Loại hình trường: Công lập Tư thục
Yêu cầu nhập học: Xét tuyển hồ sơ Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Linh động Linh động
Thời lượng đào tạo:18 tháng 15 tháng
Dự kiến khai giảng:Linh động Linh động
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×
Edunet