Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
So sánh khóa học
SO SÁNH KHÓA KHÁC
Trường:
Chương trình: Tiếng Đức B2 Lãnh đạo Chiến lược Kinh doanh (SBL)
Học phí: Liên hệ Liên hệ
Học phí ưu đãi: 0 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: TP. Hồ Chí Minh Hà Nội
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Giải viên: Giàu kinh nghiệm Giàu kinh nghiệm
Thời gian đào tạo: 36 tuần Linh động
Địa điểm đào tạo: TP. Hồ Chí Minh Hà Nội
Hình thức học:
Cấp chứng chỉ:
Thực tập:Không Không
Cam kết việc làm:Không Không
Thời gian học:Linh động Linh động
Dự kiến khai giảng:Hàng tháng Linh động
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×
Edunet