Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
So sánh khóa học
SO SÁNH KHÓA KHÁC
Trường:
Chương trình: Tiếng Đức B2 IELTS Online
Học phí: Liên hệ Liên hệ
Học phí ưu đãi: 0 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: TP. Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Giải viên: Giảng viên giàu kinh nghiệm Giảng viên của trung tâm
Thời gian đào tạo: 36 tuần 10 buổi
Địa điểm đào tạo: TP. Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh
Hình thức học:
Cấp chứng chỉ:
Thực tập:Không Không
Cam kết việc làm:Không Không
Thời gian học:Linh động Linh động
Dự kiến khai giảng:Hàng tháng Linh động
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×
Edunet