Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
SO SÁNH KHÓA KHÁC
Trường: Đại học Thủ Dầu Một Đại học Hàng hải Việt Nam
Chương trình: Cử nhân Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Cử nhân Quản lý Kinh doanh và Marketing (Chương trình tiên tiến)
Học phí: Liên hệ Liên hệ
Học phí ưu đãi: 0 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: Bình Dương Hải Phòng
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Cử nhân Cử nhân
Kiểm định: CEA VNU-HCM, AUN-QA Tự kiểm định
Loại hình trường: Công lập Công lập
Yêu cầu nhập học: Xét tuyển hồ sơ Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Trong giờ hành chính Trong giờ hành chính
Thời lượng đào tạo:4 năm 4 năm
Dự kiến khai giảng:Liên tục Linh động
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Khóa học đã xem

×
Edunet