Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
So sánh khóa học
SO SÁNH KHÓA KHÁC
Trường: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Trường Đại học Công nghệ Miền Đông
Chương trình: Cử nhân Quản trị kinh doanh Cử nhân Quản trị kinh doanh
Học phí: Liên hệ Liên hệ
Học phí ưu đãi: 0 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: Hưng Yên Đồng Nai
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Cử nhân Cử nhân
Kiểm định: Không đề cập VU-CEA
Loại hình trường: Công lập Tư thục
Yêu cầu nhập học: Xét tuyển hồ sơ Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Trong giờ hành chính Trong giờ hành chính
Thời lượng đào tạo:4 năm 4 năm
Dự kiến khai giảng:Theo lịch của trường Tháng 9
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×
Edunet