Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
So sánh khóa học
SO SÁNH KHÓA KHÁC
Trường: Đại học Nha Trang Đại học Nha Trang
Chương trình: Thạc sĩ Kinh tế phát triển Thạc sĩ Quản lý kinh tế
Học phí: Liên hệ Liên hệ
Học phí ưu đãi: 0 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: Khánh Hòa Khánh Hòa
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Thạc sĩ Thạc sĩ
Kiểm định: CEA VNU-HCM CEA VNU-HCM
Loại hình trường: Công lập Công lập
Yêu cầu nhập học: Xét tuyển hồ sơ Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Ngoài giờ hành chính Ngoài giờ hành chính
Thời lượng đào tạo:2 năm 2 năm
Dự kiến khai giảng:Liên tục Liên tục
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×
Edunet