Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
THÊM KHÓA HỌC ĐỂ SO SÁNH
Trường: Cao đẳng Công nghệ Hà Nội Cao đẳng Công nghệ Hà Nội
Chương trình: Kỹ sư Điện tử công nghiệp Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông
Học phí: 18.513.000 đ 18.513.000 đ
Học phí ưu đãi: 0 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: Hà Nội Hà Nội
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Kỹ sư Kỹ sư
Kiểm định: Không đề cập Không đề cập
Loại hình trường: Công lập Công lập
Yêu cầu nhập học: Xét tuyển hồ sơ Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Trong giờ hành chính Trong giờ hành chính
Thời lượng đào tạo:2,5 năm 2,5 năm
Dự kiến khai giảng:Tháng 7,8,10 Tháng 7,8,10
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×