Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
SO SÁNH KHÓA KHÁC
Trường: Đại Học Văn Hiến Đại học Hải Dương
Chương trình: Cử nhân Tài chính - Ngân hàng Cử nhân Tài chính-Ngân hàng – Hệ liên thông
Học phí: Liên hệ Liên hệ
Học phí ưu đãi: 0 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: TP. Hồ Chí Minh Hải Dương
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Cử nhân Cử nhân
Kiểm định: Tự kiểm định CEA-AVU&C
Loại hình trường: Tư thục Công lập
Yêu cầu nhập học: Xét tuyển hồ sơ Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Trong giờ hành chính Trong giờ hành chính
Thời lượng đào tạo:4 năm 1,5 năm
Dự kiến khai giảng:Linh động Linh động
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Khóa học đã xem

×
Edunet