Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
So sánh khóa học
SO SÁNH KHÓA KHÁC
Trường: Đại Học Văn Hiến Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng
Chương trình: Cử nhân Tài chính - Ngân hàng Cử nhân Văn học Du lịch - Hệ liên thông
Học phí: Liên hệ 17.900.000 đ
Học phí ưu đãi: 0 đ 17.800.000 đ
Địa điểm đào tạo: TP. Hồ Chí Minh Hải Phòng
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Cử nhân Cử nhân
Kiểm định: Tự kiểm định Tự kiểm định
Loại hình trường: Tư thục Tư thục
Yêu cầu nhập học: Xét tuyển hồ sơ Thi tuyển
Thời gian học: Trong giờ hành chính Cuối tuần
Thời lượng đào tạo:4 năm 1,5 năm
Dự kiến khai giảng:Linh động Linh động
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×
Edunet