Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
So sánh khóa học
SO SÁNH KHÓA KHÁC
Trường: Trung cấp Vạn Tường Trung cấp Sài Gòn
Chương trình: Trung cấp Kế toán doanh nghiệp Trung cấp Nghiệp vụ nhà hàng khách sạn
Học phí: Liên hệ Liên hệ
Học phí ưu đãi: 0 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: TP. Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Trung Cấp Trung Cấp
Kiểm định: Không đề cập Tự kiểm định
Loại hình trường: Tư thục Tư thục
Yêu cầu nhập học: Xét tuyển hồ sơ Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Linh động Linh động
Thời lượng đào tạo:2 năm 1 năm - 2 năm
Dự kiến khai giảng:Liên tục Liên tục
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×
Edunet