Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
THÊM KHÓA HỌC ĐỂ SO SÁNH
Trường: Trung cấp Du lịch - Khách sạn SaigonTourist Trung cấp Du lịch - Khách sạn SaigonTourist
Chương trình: Trung cấp Hướng dẫn viên du lịch ( hệ 2 năm) Quản lý khách sạn (hệ 1 năm)
Học phí: 14.000.000 đ 14.000.000 đ
Học phí ưu đãi: 0 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: TP. Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Trung Cấp Trung Cấp
Kiểm định: Không đề cập Không đề cập
Loại hình trường: Tư thục Tư thục
Yêu cầu nhập học: Xét tuyển hồ sơ Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Trong giờ hành chính Trong giờ hành chính
Thời lượng đào tạo:2 năm 1 năm
Dự kiến khai giảng:Tháng 8 , Tháng 9, Tháng 11 Tháng 8, Tháng 9, Tháng 11
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×