Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
So sánh khóa học
SO SÁNH KHÓA KHÁC
Trường: Trường Đại học Hoa Sen Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
Chương trình: Thạc sĩ Ngôn Ngữ Anh Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh
Học phí: 125.000.000 đ Liên hệ
Học phí ưu đãi: 100.000.000 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: TP. Hồ Chí Minh Hà Nội
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Thạc sĩ Thạc sĩ
Kiểm định: NEAS, FIBAA, ACBSP, QS STAR, AUN-QA Tự kiểm định
Loại hình trường: Công lập Tư thục
Yêu cầu nhập học: Xét tuyển hồ sơ Thi tuyển & Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Trong tuần Trong tuần
Thời lượng đào tạo:24 tháng 2 năm
Dự kiến khai giảng:tháng 3, tháng 7, tháng 11 Linh động
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×
Edunet