Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
So sánh khóa học
SO SÁNH KHÓA KHÁC
Trường: Asian Institute Of Technology Chien Hsin University of Science and Technology
Chương trình: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quốc tế Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Học phí: 298.875.000 đ Liên hệ
Học phí ưu đãi: 296.575.000 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: Hà Nội & TP. HCM Đà Nẵng
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Thạc sĩ Thạc sĩ
Kiểm định: Bộ GDĐH,KH,NC&Đổi mới Thái Lan Không đề cập
Loại hình trường: Dân lập Công lập
Yêu cầu nhập học: Xét tuyển hồ sơ Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Ngoài giờ hành chính Trong giờ hành chính
Thời lượng đào tạo:12 tháng 2 năm
Dự kiến khai giảng:Linh động Tháng 9
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×
Edunet