Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
So sánh khóa học
SO SÁNH KHÓA KHÁC
Trường: Asian Institute Of Technology European International University
Chương trình: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quốc tế Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Học phí: 298.875.000 đ 39.150.000 đ
Học phí ưu đãi: 296.575.000 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: Hà Nội & TP. HCM Trực tuyến
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Thạc sĩ Thạc sĩ
Kiểm định: Bộ GDĐH,KH,NC&Đổi mới Thái Lan ASIC
Loại hình trường: Dân lập Dân lập
Yêu cầu nhập học: Xét tuyển hồ sơ Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Ngoài giờ hành chính Linh động
Thời lượng đào tạo:12 tháng 12-18 tháng
Dự kiến khai giảng:Linh động Linh động
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×
Edunet