Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
SO SÁNH KHÓA KHÁC
Trường: Andrews University Học viện Công nghệ & Nội dung số VTC
Chương trình:  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Chuyên viên Lập trình phần mềm (Full-stack)
Học phí: 298.000.000 đ 88.000.000 đ
Học phí ưu đãi: 0 đ 87.000.000 đ
Địa điểm đào tạo:  Hà Nội và TP.HCM Hà Nội, HCM, Đà Nẵng
Đánh giá: 5.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Chứng chỉ Chứng chỉ
Kiểm định: IACBE, HLCNCA Không đề cập
Loại hình trường: Tư thục
Yêu cầu nhập học: Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Cuối tuần Linh động
Thời lượng đào tạo: 18 - 20 tháng 2 năm
Dự kiến khai giảng: Tháng 4, 11 Linh động
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Khóa học đã xem

×
Edunet