Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
SO SÁNH KHÓA KHÁC
Trường: Andrews University The Manchester College
Chương trình:  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Cử nhân thực hành chuyên ngành Nhân sự
Học phí: 298.000.000 đ Liên hệ
Học phí ưu đãi: 0 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo:  Hà Nội và TP.HCM TP. Hồ Chí Minh
Đánh giá: 5.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Chứng chỉ Chứng chỉ
Kiểm định: IACBE, HLCNCA Edexcel
Loại hình trường: Công lập
Yêu cầu nhập học: Thi tuyển
Thời gian học: Cuối tuần Trong giờ hành chính
Thời lượng đào tạo: 18 - 20 tháng 3 năm
Dự kiến khai giảng: Tháng 4, 11 Linh động
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Khóa học đã xem

×
Edunet