Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
SO SÁNH KHÓA KHÁC
Trường: Andrews University Đại học Mỏ - Địa chất
Chương trình:  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Thạc sĩ Quản lý kinh tế
Học phí: 298.000.000 đ Liên hệ
Học phí ưu đãi: 0 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo:  Hà Nội và TP.HCM Hà Nội
Đánh giá: 5.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Thạc sĩ Thạc sĩ
Kiểm định: IACBE, HLCNCA Đại học Quốc gia Hà Nội
Loại hình trường: Công lập Công lập
Yêu cầu nhập học: Xét tuyển hồ sơ Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Cuối tuần Ngoài giờ hành chính
Thời lượng đào tạo: 18 - 20 tháng 2 năm
Dự kiến khai giảng: Tháng 4, 11 Linh động
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Khóa học đã xem

×
Edunet