Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
So sánh khóa học
SO SÁNH KHÓA KHÁC
Trường: Columbia Southern University Chien Hsin University of Science and Technology
Chương trình: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Học phí: 318.000.000 đ Liên hệ
Học phí ưu đãi: -1 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: HN, Thái Nguyên, TP. HCM Đà Nẵng
Đánh giá: 5.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Thạc sĩ Thạc sĩ
Kiểm định: SACS-COC, ACBSP Không đề cập
Loại hình trường: Tư thục Công lập
Yêu cầu nhập học: Xét tuyển hồ sơ Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Ngoài giờ hành chính Trong giờ hành chính
Thời lượng đào tạo:18 tháng 2 năm
Dự kiến khai giảng:Tháng 8 Tháng 9
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×
Edunet