Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
SO SÁNH KHÓA KHÁC
Trường: Columbia Southern University European International University
Chương trình: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Học phí: 259.716.000 đ 39.150.000 đ
Học phí ưu đãi: -1 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh Trực tuyến
Đánh giá: 5.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Thạc sĩ Thạc sĩ
Kiểm định: SACS-COC ASIC
Loại hình trường: Tư thục Dân lập
Yêu cầu nhập học: Xét tuyển hồ sơ Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Ngoài giờ hành chính Linh động
Thời lượng đào tạo:18 - 24 tháng 12-18 tháng
Dự kiến khai giảng:Tháng 1, 4, 7, 10 Linh động
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Khóa học đã xem

×
Edunet