Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
SO SÁNH KHÓA KHÁC
Trường: Columbia Southern University Waseda University
Chương trình: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) Thạc sĩ Lãnh đạo toàn cầu
Học phí: 259.716.000 đ 92.000.000 đ
Học phí ưu đãi: -1 đ 91.000.000 đ
Địa điểm đào tạo: Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh Hà Nội
Đánh giá: 5.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Thạc sĩ Thạc sĩ
Kiểm định: SACS-COC Đại học Quốc gia Hà Nội
Loại hình trường: Tư thục Công lập
Yêu cầu nhập học: Xét tuyển hồ sơ Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Ngoài giờ hành chính Ngoài giờ hành chính
Thời lượng đào tạo:18 - 24 tháng 2 năm
Dự kiến khai giảng:Tháng 1, 4, 7, 10 Tháng 10
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Khóa học đã xem

×
Edunet