Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
So sánh khóa học
SO SÁNH KHÓA KHÁC
Trường: Massey University University of Nantes
Chương trình: Thạc sĩ Tài chính MFIN Thạc sĩ Ngân hàng, Tài chính, Bảo hiểm Quốc tế (MBFA)
Học phí: 368.000.000 đ 173.040.000 đ
Học phí ưu đãi: 365.700.000 đ 172.040.000 đ
Địa điểm đào tạo: Tp. Hồ Chí Minh Hà Nội
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Thạc sĩ Thạc sĩ
Kiểm định: AACSB Bộ GD&ĐT Pháp
Loại hình trường: Công lập Công lập
Yêu cầu nhập học: Xét tuyển hồ sơ Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Ngoài giờ hành chính Ngoài giờ hành chính
Thời lượng đào tạo:2 năm 18 tháng
Dự kiến khai giảng:Tháng 4,10 Linh động
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×
Edunet