Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
So sánh khóa học
SO SÁNH KHÓA KHÁC
Trường: Massey University Jean Moulin University Lyon 3
Chương trình: Thạc sĩ Tài chính MFIN Thạc sĩ Tài chính
Học phí: 368.000.000 đ Liên hệ
Học phí ưu đãi: 365.700.000 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: Tp. Hồ Chí Minh Hà Nội
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Thạc sĩ Thạc sĩ
Kiểm định: AACSB EPAS
Loại hình trường: Công lập Công lập
Yêu cầu nhập học: Xét tuyển hồ sơ Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Ngoài giờ hành chính Ngoài giờ hành chính
Thời lượng đào tạo:2 năm 1 năm
Dự kiến khai giảng:Tháng 4,10 Linh động
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×
Edunet