Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
THÊM KHÓA HỌC ĐỂ SO SÁNH
Trường: BJL International Japanese language school
Chương trình: Đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu Xây dựng chỉ số KPIs cho sản xuất và đánh giá thành tích nhân viên
Học phí: 1.000.000 đ Liên hệ
Học phí ưu đãi: 900.000 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Giải viên: Đội ngũ giảng viên của Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đội ngũ giảng viên Quốc tế và Việt Nam giàu kinh nghiệm
Thời gian đào tạo: 6 buổi 2 ngày
Địa điểm đào tạo: Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội
Hình thức học:
Cấp chứng chỉ: Không
Thực tập: Không
Cam kết việc làm:Không Không
Thời gian học:Cuối tuần Trong tuần
Dự kiến khai giảng:Linh động
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×