Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
THÊM KHÓA HỌC ĐỂ SO SÁNH
Trường: Asian Institute Of Technology Đại học Quốc gia Yokohama
Chương trình: Thạc sĩ Quản lý dự án trong xây dựng  Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA)
Học phí: 321.195.000 đ 75.000.000 đ
Học phí ưu đãi: 0 đ -1 đ
Địa điểm đào tạo: Hà Nội & TP. Hồ Chí Minh TP. Hà Nội
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Thạc sĩ Thạc sĩ
Kiểm định: Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học, Nghiên cứu và Đổi mới (Thái Lan) Đại học Quốc gia Hà Nội
Loại hình trường: Dân lập Công lập
Yêu cầu nhập học: Xét tuyển hồ sơ Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Cuối tuần Ngoài giờ hành chính
Thời lượng đào tạo:12 tháng 2 năm
Dự kiến khai giảng:Tháng 9 Tháng 9
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×